Chef Masaki Nakayama of Mr. Robata - New York, NY

Shannon Sturgis